مقامات ژنده پیل

نقشبندی

کدکن kadkan - زادگاه عطار

همانگونه که ژنده پیل سخن، سردار نامدار. پاسپورت افغانى به مقامات حکومتى فرستاد...Khaniqah in the history of Iran, especially in pre-Safavid era, was among the most frequent building types.

نارایانا

نارایانا - عزیز الدین نسفی

رسانه آشنا - Shahinisland

ادبیّات‌، در مفهوم‌ عامّ كلمه‌، به‌ تمام‌ آثار مكتوب

کتاب «نفحات الانس من حضرات القدس» جامي، به خط سيريليک چاپ

سایت سارا شعر - ادبیات عرفانی - HAQNODC

یادگاری - ادبیات

‭BBC ‮فارسی‬ - ‮فرهنگ و هنر‬ - ‮'نوایی' و 'سماع راست' در

BHAG - مقالعه در مورد شیخ احمد جام

ماهنامه اندیشه فرهنگی

دانشنامهٔ آريانا: کوشانیان و داستان‌های ملی ایران

تــوبه از دیدگاه عطـــار

یار خدا - مجموعه آثار، ج 14، مطهری، مرتضی؛ عرفان و تصوف 4

BHAG

پرده سوم | ساوه

زروند(خراسان شناسی) - زروند کدکن

از کرامات تا خرافات (با تأکید بر اسرارالتّوحید و مقامات

دریچه زرد. آثار و نوشته های از دیگران: May 2008

احترام آزادی: خوانش تاریخی‌گرایانه جدید از شعر «میراث»

دی 1392 - چشم در راه

هرچی بخوای اینجا هست - نگاهی به مسیر مهاجرت امام رضا علی

محی الدین عربی می - partiana.blogfa.com

ابرشهر - روستای برس - abarshahr.blogfa.com

کادوسیان (کادوس ماسوله رودخان )

مدرسه اجتماعی - نماز در اشعار مولانا ( قسمت دوم)

معماریِ گم‌شده: خانقاه در خراسان سدۀ پنجم/ A Lost

خانه - khana.blogfa.com

دریچه زرد. آثار و نوشته های از دیگران: ترس دنیوی .ترس


Copyright © 2017 Emma Langford Music. Proudly powered by WordPress. Blackoot design by Iceable Themes.